ພິທີປະກາດກຸ່ມບ້ານທົງໄຈ້ເໜືອ ເປັນກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທຳ ບ້ານທີ 3 ຂອງເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ພິທີປະກາດກຸ່ມບ້ານທົງໄຈ້ເໜືອ ເປັນກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທຳ ບ້ານທີ 3 ຂອງເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ພິທີປະກາດກຸ່ມບ້ານທົງໄຈ້ເໜືອ ເປັນກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທຳ ບ້ານທີ 3 ຂອງເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ພິທີປະກາດກຸ່ມບ້ານທົງໄຈ້ເໜືອ ເປັນກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທຳ ບ້ານທີ 3 ຂອງເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ພິທີປະກາດກຸ່ມບ້ານທົງໄຈ້ເໜືອ ເປັນກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທຳ ບ້ານທີ 3 ຂອງເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ພິທີປະກາດກຸ່ມບ້ານທົງໄຈ້ເໜືອ ເປັນກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທຳ ບ້ານທີ 3 ຂອງເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
  • 0 ເບິ່ງ
  • 0 ແບ່ງປັນ


Banner advertising on easybranches network Guestpost Service
ຂ່າວ ປກສ Lao PSTV News:
  • 0 ເບິ່ງ
  • 0 ແບ່ງປັນ